Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване
         


ПРОЕКТ БИОСУРОВИНИ - ОБУЧЕНИЕ II


ЗАГЛАВИЕ:

Квалификация (усъвършенстване) за преподаватели и инструктори за професионално обучение по тематика "Биогенни суровини и възстановяеми енергийни източници" като принос към декадата на ООН "Образование за устойчиво развитие"

Кратко заглавие:

БиоСуровини - обучение II

(BioRohstoff-Lehre II)

Начало


ВОДЕЩ ПРОЕКТА

VbFF Sachsen e.V.

Начало


СРОК НА ПРОЕКТА

от 29.09.2008 г. до 28.09.2010 г.

Начало


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Преподаватели, инструктори и персонал по професионално обучение

Начало


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1. Да се предаде на целевите групи разбиране за основната идея за устойчиво развитие, произтичаща от глобалните предизвикателства и те да бъдат активизирани за реализацията й в съдържанието на учебните планове.

2. Мероприятията за квалификация и усъвършенстване подкрепят целевата група в процеса на собственото й "учение за цял живот".

3. Ориентиране на бъдещото професионално развитие на обучаваните към изискванията на едно устойчиво развитие и към конкретно приложение в практиката.

Начало


РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

- Разработване на концепция за квалификация и усъвършенстване за преподаватели, инструктори и персонал по професионално обучение по тема "Биогенни суровини и възстановими енергийни източници"

- Провеждане на пилотни (моделни) мероприятия за квалификация и усъвършенстване за целевите групи във всички страни - партньори.

- Създаване на многостранни работни групи на база включване на тематиката в професионалното обучение чрез концепции за модули за професионално обучение.

- Подготовка за изграждане на транснационална образователна мрежа "Биогенни суровини и възстановяеми енергийни източници"

Начало


ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА

Помощно училище "Райна Княгиня" гр. Роман, обл. Враца, Република България.

Начало