Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване
Интернет страница на Помощно училище "Райна Княгиня" гр. Роман          

Училището е открито тържествено като Дом за сираци от предучилищна възраст на 01.09.1946 г.

В този си вид то съществува 20 години.

Първият негов директор е Стоимен Димитров. Под негово ръководство се полагат основите на отлична възпитателно-педагогическа работа.

Със заповед на Министерството на народната просвета през 1966г. детският дом се преобразува в Дом-помощно училище. В него започват живот и учение деца-сираци с лека степен на интелектуална недостатъчност.

През 70-те години на миналия век друг директор - Кольо Симеонов - започва разширение на сградния фонд. Децата са над 150. На строежа се трудят всички - и педагози, и работници, и по-големи ученици. Само за две години се издига двуетажна сграда и модерен кухненски блок. През различни периоди се сменят много директори и всеки оставя следа след себе си.

Много успешно е управлението на Маргарита Петрова. През 1990г. тя успява да издейства лагерна база в село Реселец, община Червен бряг. Тази база става пълноценно място за отдих на учениците. За съжаление, днес този лагер не съществува, тъй като след разделението на Дом-помощно училище, той премина под юрисдикцията на ДДЛРГ-град Роман,а ръководството му не положи грижи за съхранението му.

С много ентусиазъм работи и следващата директорка Петя Атанасова. По нейно време се направи голямо преустройство на класни стаи и спални помещения с цел създаване уют на децата.

Със заповед № АД 14-69/12.05.2000г. на МОН, министър Д.Димитров преобразува „Дом-помощно училище „Митко Палаузов" в Помощно училище-интернат. Детският дом е отделен и приобщен към ДОВДЛРГ "Никола Й. Вапцаров"-град Роман.

Конкурсът за директор е спечелен от г-жа Венета Петрова. Нейна основна задача бе укрепване на училището. По нейна инициатива бе открита паралелка „Цветарство" с двегодишен срок на обучение. През 2004 година бе построена училищна оранжерия. Изградено бе първото биосуровинно учебно опитно поле, като пилотен проект за Северозападна България по международната програма „Леонардо да Винчи" към ЕС.

През 2005 година бе открита професионална паралелка „Готварство". Оборудван бе готварски кухненски блок, в който учениците с голямо удоволствие провеждаха учебната си практика. Нещо повече - всяка седмица сами приготвяха храна за своите съученици.

През 2007 година бе открита трета професионална паралелка "Билкарство". Екип от педагози, участници в проект към ЕС, сътвори учебник/помагало/-„Билките в България". Още от 2002 година, благодарение на дългогодишното сътрудничество с физици от БАН, училището бе включено в Програма за младежки обмен с германски младежи. Този обмен продължава и в наши дни. През всичките години на самостоятелното си съществуване, Помощно училище "Райна Княгиня" се откроява с многообразната си дейност.

Днес:

  • нашите ученици пътуват до Лайпциг, за да обследват с германските си връстници проблемите на екологията,
  • представят изложби от свои произведения в София и Дюселдорф,
  • пеят в концертите на международната асамблея "3наме на мира",
  • носят медали от спортни състезания,
  • усвояват професиите на цветаря и работника от общественото хранене,
  • прилагат знания и умения в учебната кухня, оранжерия и биосуровинно опитно поле.

Учебната 2004-2005 година бе особено трудна за училището, въпреки успешната педагогическа дейност на колектива. Нулева година при приема на ученици за първи клас. Драстично намаление на учениците.

2005/2006 година носи знака на два юбилея-40 години от създаването на училището и 150 години от рождението на патрона на училището - Райна Попгеоргиева/Райна Княгиня/. Започна работата на първата интегрирана група ученици в масовото училище. Бъдещето ще покаже доколко е успешен този експеримент за деца с умствена изостаналост.

На 1 ноември 2005 г. в деня на Народните будители училището посрещна евродепутата и докладчик за България в ЕС г-н Джефри ван Орден, който даде много висока оценка на педагогическата ни работа.

През 2006/2007 г. въпреки запазената тенденция за намаляване броя на децата бе богата на дейности и събития.

През октомври 2006 ученици от ПУ участваха в съвместен проект с приятели от Лайпциг с ръководител г-жа Ангела Зайферт, който се състоя в Бургас.

Организирани бяха две изложби-базари на художествени предмети, изработени от ученици и учители в главно управление на БАН. Благодарение на получените средства и помощ от спонсори продължи традицията за активна туристическа и екскурзионна дейност, което обогатява познанието на учениците за историята и културните забежителности на България.

През последните години продължи усъвършенстването на материалната база на ПУ. Компютърният кабинет бе обогатен с нови софтуерни програми; създадена бе стая на приказките.

През октомври 2008 г. нашето училище се включи отново в проект на ЕС на тема: „Леонардо да Винчи"-Биосуровини - Обучение II". Нашето училище бе домакин на втората работна среща от 23.V.-27.V.09 г. в гр.Роман.

В лицето на нашите партньори ние виждаме не само наши приятели, но и съмишленици в педагогическите ни усилия за укрепване и оцеляване на училището.

От април 2014 година училището има нов директор - г-жа Албена Стоянова.